Integracja Społeczności Romskiej

Drukuj

 

 

Szkoła Podstawowa w Moderówce realizuje zadania w ramach realizacji wieloletniego „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”