30 WRZEŚNIA - WYCIECZKA DO JASIELA.

Drukuj

Grupa turystów z naszej szkoły wzięła udział w wycieczce do Jaśliskiego Parku Krajobrazowego organizowanej przez ST „Cyba”. Pod opieką mgr A. Okólskiej dołączyliśmy do pięćdziesięciu innych uczestników z terenu naszej gminy. Pani pilot Dorota Mróz ciekawie opowiadała o mijanych miejscach, przybliżyła nam historię i tradycje Krosna, Dukli oraz Jasiela – nieistniejącej już wsi na terenie dzisiejszego rezerwatu. Wyprawa i zaplanowane atrakcje dostarczyły wielu wrażeń – zobaczyliśmy salę dydaktyczno - edukacyjną oraz tablice poglądowe w Zespole Parków Krajobrazowych w Dukli, potem za przewodnikiem panem Pawłem Grodzińskim z Leśnictwa Moszczaniec powędrowaliśmy na szlak. Obserwowaliśmy przyrodę rezerwatu „Źródliska Jasiołki”, zwracając uwagę na ciekawostki, o których opowiadał leśnik. Odwiedziliśmy miejsca pamięci poświęcone bohaterom z okresu II wojny i czasów powojennych. Na koniec piekliśmy kiełbaski i bawiliśmy się przy ognisku. Podsumowaniem i sprawdzianem wiedzy o tym, co zobaczyliśmy był konkurs. Uważni słuchacze, którzy odpowiedzieli na pytania, otrzymali nagrody. Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani folderami i pamiątkowymi widokówkami. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że dzięki turystyce można wiele zyskać –jesteśmy bogatsi o nowe umiejętności, wiedzę, doświadczenia…