7 GRUDNIA - NIECODZIENNA LEKCJA HISTORII

Drukuj

Nasza szkoła gościła Panią Zofię Macek – historyka i autorkę książek związanych z dziejami naszych stron. Przybliżyła zebranym uczniom i nauczycielom historię obozów hitlerowskich w Szebniach. Ciekawie opowiadała o wkładzie mieszkańców Moderówki w działania Armii Krajowej przeciwko okupantom. W czasie spotkania mieliśmy okazję obejrzeć fabularyzowany dokument ,,Akcja Pensjonat" – film ukazujący akcję uwolnienia przez żołnierzy AK więźniów przetrzymywanych przez hitlerowców w więzieniu w Jaśle.
Zainteresowanych historią okolicy zachęcamy do przeczytania książek Pani Zofii Macek: „Dzieje Szkoły Podstawowej w Szebniach”, „Wieś Szebnie”, „Parafia Szebnie” „Zarys Dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Szebniach”, „OSP w Niepli na tle dziejów wsi”, „Kapłan Niezłomny”, „Hitlerowski obóz pracy przymusowej w Szebniach”, „Mojej Matce, krótka wojenna historia żydowskiej dziewczynki” oraz najnowszej pozycji „Przeżyłam dwa obozy”