22 MARCA - V KROŚNIEŃSKI FESTIWAL NAUKI I TECHNIKI

Drukuj

Klasy I i II gimnazjum uczestniczyły w V Krośnieńskim Festiwalu 
Techniki, który miał miejsce w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 „Mechanik” im. Stanisława Staszica w Krośnie. Festiwal był adresowany do młodzieży szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych, podczas którego zaprezentowano szereg atrakcji dla odwiedzających, a dla młodzieży szkolnej udział w licznych eksperymentach naukowych i laboratoryjnych. W tym roku zaprezentowano nową formułę Festiwalu gdzie przez dwa dni były prezentacje, zajęcia laboratoryjne, ćwiczenia i pokazy. 
http://www.zsp3.krosno.pl/…/950-w-mechaniku-odby%C5%82-si%C…