PREZENTACJA PROJEKTU - MODERÓWKA -MOJA MIEJSCOWOŚĆ SPRZED 100 LAT

Drukuj

W tym roku projekt gimnazjalny realizowała klasa II gimnazjum pod opieką p. Agnieszki Okólskiej-Urban. Koordynatorem projektu była p. Małgorzata Bochenek. Uczniowie przybliżyli nam zwyczaje i obrzędy wiejskie. Przedstawili tematy: życie rodzinne, służba wojskowa oraz zabytki przeszłości. Prezentacji towarzyszyła degustacja tradycyjnych potraw wiejskich.