16 LISTOPADA - PODSUMOWANIE GMINNEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO ZA ROK SZKOLNY 2016/2017

Drukuj

W hali GOSiR Jedlicze odbyło się Podsumowanie Gminnego Współzawodnictwa Sportowego za rok szkolny 2016/2017. Do punktacji zaliczane były zawody szkolne zatwierdzone i umieszczone w kalendarzu Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego i Kuratora Podkarpackiego.
http://www.jedlicze.pl/node/7817