Rada Rodziców

Drukuj

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Moderówce 2017/2018:

przewodniczący: Beata Lichoń

z-ca przewodniczącego: Kinga Młynarska

skarbnik: Marta Lasota

sekretarz: Justyna Goleń

sekretarz: Magdalena Bożek