Czwartek 27 czerwca 2019
imieniny: Cypriana, Emanueli, Władysława

Z Angielskim w Europie

Zespół Szkół w Jaszczwi od września 2008 roku bierze udział w projekcie „ Z językiem angielskim w zjednoczonej Europie”. Jest on realizowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.
 
 
 
 
 
 

Dotacja „Small grants” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, która finansuje projekt umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze szkoły w Jaszczwi oraz daje im możliwości dalszego rozwoju zdolności językowych przy pomocy nowoczesnych metod, technik i form pracy.
Dzięki podjętym działaniom w ramach projektu ZS w Jaszczwi udało się zakupić nowoczesny sprzęt: telewizor LCD 32’’, odtwarzacz DVD, radiomagnetofon oraz programy multimedialne i gry interaktywne do nauki języka angielskiego, które wzbogaciły komputerową pracownie językową. Wyposażono też biblioteczkę anglojęzyczna w książki, słowniki, rozmówki, repetytoria, bajki i baśnie dla najmłodszych. Większość tych pozycji dostępna jest wraz z płytami CD. Szkolna wideoteka wzbogaciła się o kilka filmów anglojęzycznych, które uatrakcyjniają prowadzone zajęcia języka angielskiego. Klasopracownia języka angielskiego została zaopatrzona w plansze i tablice edukacyjne pomagające uczniom w sposób wizualny uczyć się języka angielskiego.
W ramach projektu przeprowadzono już jeden z trzech międzyszkolnych konkursów języka angielskiego. W konkursie gramatyczno-leksykalnym wzięło udział 12 uczniów z trzech szkół.
W dalszej realizacji projektu oprócz stałych językowych zajęć pozalekcyjnych. Przeprowadzone zostaną jeszcze dwa międzyszkolne konkursy języka angielskiego oraz występ młodych aktorów z teatrzyku szkolnego. Współpraca pomiędzy partnerskimi szkołami zakończy się wspólnym projektem „ Kraje anglojęzyczne”.


 Słownik: