Środa 21 sierpnia 2019
imieniny: Franciszka, Kazimiery, Ruty

Budowa Ulicy 3-go Maja

Budowa 200m drogi o szerokości 5,5 – 6 m tj bocznej ul. 3go Maja w Jedliczu.

Koszt inwestycji: ponad 200 tys. zł

Czas trwania inwestycji: maj-czerwiec 2009r.

Zakres robót:
- roboty pomiarowe,
- roboty ziemne – korytowanie,
- profilowanie podłoża,
- wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych i łamanych o grubości 40 cm,
- ułożenie 410 m krawężników betonowych,
- ułożenie nawierzchni mineralno-bitumicznej o łącznej grubości 7 cm,
- plantowanie terenu.