Środa 21 sierpnia 2019
imieniny: Franciszka, Kazimiery, Ruty

Remont Dróg w Potoku

Wyremontowano ponad 700 metrów dróg w miejscowości Potok. Całość prac kosztowała ponad 278 tys. zł. Remont został przeprowadzony dzięki pozyskaniu przez gminę Jedlicze środków z promesy powodziowej. Prace polegały na położeniu nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej na ok. 500-metrowym odcinku drogi w Potoku od p. Liputów do Klekotów oraz na ok. 200-metrowym odcinku drogi od p. Winiarskich do Lawerów. Utwardzono również pobocza.

Remont drogi od Klekotów do Liputów - remont 525m odcinaka drogi o szerokości  3,5 m został zrealizowany przez firmę Usługowy Zakład Ogólnobudowlany Jarosław Wronkowicz z Rymanowa.

Koszt inwestycji  200 tys. zł

Czas trwania inwestycji: maj-czerwiec 2009r.

Zakres robót:
- profilowanie i zagęszczanie podłoża,
- wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych i łamanych o grubości 25 cm
- ułożenie nawierzchni mineralno-bitumicznej (wiążącej i ścieralnej o łącznej grubości 7 cm
- utwardzenie poboczy

Galeria z inwestycji dostępna > tutaj <

 

Remont drogi od Winiarskich do Lawerów - remont 246 m odcinaka drogi o szerokości 3,5 m został zrealizowany przez firmę Usługowy Zakład Ogólnobudowlany Jarosław Wronkowicz z Rymanowa.

Koszt inwestycji: ponad 80 tys. zł

Czas trwania inwestycji: maj-czerwiec 2009r.

Zakres robót:
- profilowanie i zagęszczanie podłoża,
- wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych i łamanych o grubości 25 cm
- ułożenie nawierzchni mineralno-bitumicznej (wiążącej i ścieralnej o łącznej grubości 7 cm
- utwardzenie poboczy

Galeria z inwestycji dostępna > tutaj <

 

Droga od Liputów do Klekotów

 

 

 

Droga od Winiarskich do Lawerów