Środa 21 sierpnia 2019
imieniny: Franciszka, Kazimiery, Ruty

Remont Drogi z Poręb do Długiego

Remont 260 m odcinaka drogi gminnej  w Porębach o szerokości
4-4,5 m został zrealizowany przez firmę Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.

Koszt inwestycji: 50 tys. zł

Czas trwania inwestycji: czerwiec 2009 r.

Zakres robót:
- czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu grubości 20cm,
- ułożenie nawierzchni mineralno-bitumicznej (wiążącej i ścieralnej o średniej grubości 4 cm,
- wykonanie i utwardzenie poboczy.