Niedziela 13 czerwca 2021
imieniny: Antoniego, Gracji, Lucjana

Informacja związana z montażem kotłów gazowych

Szanowni Państwo, Uczestnicy Projektu 3.3.1.

dotyczy montażu kotłów gazowych,

uprzejmie informuję  o możliwości dokonania ingerencji w instalacje kolektorów słonecznych wykonywanych przez firmę ECO-TEAM sp. z o.o. sp. k.  w ramach zadania pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej  oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, poprzez podłączenie do istniejącego zasobnika solarnego kondensacyjnego kotła gazowego, montowanego u Państwa w ramach Projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt 3.3.1”.

Warunkiem zachowania gwarancji na zasobnik solarny jest odbiór i ocena prawidłowości wykonanych prac przez firmę ECO-TEAM sp. z o.o. sp. k.

Bardzo proszę, aby osoby zainteresowane chęcią dokonania opisanych wyżej prac poinformowały o tym tutejszy urząd w sposób pisemny.

Wszelkich informacji w powyższym zakresie udziela pracownik urzędu gminy, tel. 13 44 847 43.

Burmistrz Gminy Jedlicze

 

Słownik: