Niedziela 25 sierpnia 2019
imieniny: Belii, Ludwika, Luizy

Nabór wniosków o dotacje w ramach programu "Alpy Karpatom"

Fundacja Karpacka – Polska ogłasza III nabór wniosków o dotacje w ramach programu „ALPY KARPATOM – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich.”

Projekt ,,Alpy Karpatom” realizowany przez Fundację Karpacką – Polska jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Podmioty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie to: mikro i małe przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 1 rok, licząc do dnia złożenia wniosku o dotację (wymagana jest ciągłość prowadzenia działalności gospodarczej przez wyżej wskazany okres) oraz spełniające wymogi określone w szczegółowym opisie celów projektu Alpy Karpatom położone na obszarze wdrażania projektu:

  • powiat krośnieński – gminy: Dukla, Iwonicz Zdrój, Jaśliska, Jedlicze, Rymanów, Chorkówka, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka;
  • powiat sanocki – gminy: Zagórz, Sanok, Besko, Bukowsko, Komańcza, Tyrawa Wołoska, Zarszyn;
  • powiat leski – gminy: Lesko, Baligród, Cisna, Olszanica, Solina;
  • powiat bieszczadzki – gminy: Ustrzyki Dolne, Czarna, Lutowiska
  • powiat miasta Krosna – gmina; Krosno.

Wnioski mogą być składane na następujące rodzaje projektów:

- Organizacja rynku lokalnego (stoiska, sklepy, hurtownie, wzorcownie produktów),

- Design i sposoby pakowania produktów,

- Promocja produktów w tym: reklama, udział w targach, wystawach i wydawnictwa promujące grupy produktów.

Maksymalny poziom dofinansowania – 60 %, minimalna kwota dofinansowania – 60 000,00 PLN, maksymalna kwota dofinansowania – 86 000,00 PLN.

Wnioski przyjmowane są w terminie od 12 października 2015 r. do 10 listopada
2015 r.
do godz. 14:00.

Wnioski o dotację wraz z załącznikami należy wysyłać listem poleconym, pocztą kurierską lub dostarczać (doręczyciel otrzyma podpisane i opatrzone datą potwierdzenie dostarczenia) w zaklejonej kopercie zawierającej:

- pełną nazwę i adres Wnioskodawcy,

- nazwę i adres Operatora Dotacji, tj.: Fundacja Karpacka – Polska, ul. Rynek 7, 38-500 Sanok,

- informację o naborze, tj.: ALPY KARPATOM/Górski Fundusz Przedsiębiorczości PREMIUM/ Nabór III

Szczegóły Programu „ALPY KARPATOM – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie:

http://www.alpykarpatom.pl/informacje-prasowe/dotacje-dla-przedsibiorcow-308.html

Słownik: