Niedziela 25 sierpnia 2019
imieniny: Belii, Ludwika, Luizy

Konkurs historyczny "Zachować w pamięci – znani i nieznani z gminy Jedlicze"

"Zachować w pamięci – znani i nieznani z gminy Jedlicze"

Władysława Kononowicz- nauczycielka, sybiraczka

Ludwik Stawski – żołnierz, legionista

Antoni Jaracz – społecznik, długoletni kierownik szkoły w Dobieszynie

Bogdan Dziura - nauczyciel, trener i pasjonat sportu

Stefan Musiał – historyk, dyrektor szkoły w Jedliczu

Henryk Bugiel  - żołnierz walczący na frontach II w.ś.

Starsi mieszkańcy naszej gminy kojarzą niektóre nazwiska tych lokalnych społeczników i patriotów. Gorzej z tą wiedzą jest u młodzieży. Biblioteka pragnąc zachęcić młode pokolenie, do zainteresowania się historią naszego regionu, ludźmi o niepospolitych życiorysach, zorganizowała konkurs „Zachować w pamięci – znani i nieznani z gminy Jedlicze”. Zdawaliśmy sobie sprawę, że to temat trudny, wymagający dziennikarskiego zacięcia,  żmudnego  poszukiwania w archiwach, dotarcia do osób starszych, przeprowadzenie wywiadów a na koniec opracowania zebranego materiału w formie prezentacji. Znalazła się jednak  grupka  z Jedlicza, Długiego i Dobieszyna, która zachęcona przez nauczycieli, podjęła wyzwanie. Skrupulatnie,  po kronikarsku opracowała biografie sześciu  wcześniej wymienionych  osób. Te, tak cenne i  nie znane powszechnie  ludzkie  historie, nie godziło się schować w archiwach biblioteki, ale należało przekazać dalej. Dlatego zorganizowaliśmy ich prezentację, którą z dużym zainteresowaniem obejrzeli koledzy autorów prac. 

Przy okazji, dzięki życzliwości i pomocy  Marii Kopeć - długoletniej nauczycielki jedlickiej szkoły, zorganizowaliśmy wystawkę archiwalnych dokumentów dotyczących  Władysławy Kononowicz, jednej z bohaterek prezentacji. Ona także wzbudziła spore zainteresowanie młodzieży.

Mając świadomość, że nasza lokalna historia kryje jeszcze wiele tajemnic i wymagających spisania losów zasłużonych  rodaków,  postanowiliśmy, że konkurs będzie miał formułę cykliczną i będzie organizowany każdego roku.

GBP w Jedliczu

Słownik: