Czwartek 25 kwietnia 2019
imieniny: Jarosława, Marka, Wiki

Jubileusz 70 lecia OSP Długie

Wspaniały Jubileusz 70-lecia działalności obchodzili strażacy z jednostki OSP w Długiem. Uroczystości, w obecności delegacji pocztów sztandarowych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jedlicze, rozpoczęła msza świętą przy Domu Ludowym w Długiem, celebrowaną przez Zastępcę Kapelana Strażaków Archidiecezji Przemyskiej ks. dziekana Mariana Hofmana oraz ks. proboszcza Parafii pw. Św. Antoniego w Jedliczu Stanisława Turonia. Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości oraz podniesieniu flagi państwowej na maszt nastąpiło powitanie znamienitych gości wśród których byli m.in.:

Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik, W-ce Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP – dh Janusz Konieczny, Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego – Jolanta Brill, Starosta Krośnieński Jan Juszczak, Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego i były Podkarpacki Komendant Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie dh Kazimierz Gładysz, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Krośnie dh Jan Kilar, Z-ca Burmistrza Gminy Jedlicze Ryszard Zagórski, Sekretarz Gminy - Barbara Korzeniowska, Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Woźniak, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Jedliczu Ryszard Dziura, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie bryg. Zbigniew Nowak, były Podkarpacki Komendant Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie nadbrygadier Bogdan Kuliga, Radny Powiatu Krośnieńskiego Piotr Waśko, naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Miejskiej  bryg Mariusz Kozak, Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko – Technicznego i BHP KM PSP w Krośnie st. kpt. Krzysztof Szczęsny. Były Komendant Miejskiej PSP w Krośnie Krzysztof Korzec, Były Komendant Rejonowej Zawodowej Straży Pożarnej w Krośnie Roman Petryniak, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Jedliczu Marek Maciejowski, Komendant Gminnego Związku OSP RP w Jedliczu Rafał Janocha, Komendant Komisariatu Policji w Jedliczu Mariusz Gałązka, Honorowy Prezes Zarządu Odziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Jedliczu Jan Futyra, Inspektor ds. ppoż. w Gminie Jedlicze Dawid Kmiecik, Sołtys miejscowości Długie Jan Swkara wraz z Radą Sołecką.

Tak długi okres działalności strażackiej organizacji z Długiego, to ofiarna pełna poświęceń, służba wielu druhów dla dobra mieszkańców. Historię naszej jednostki tworzyli i tworzą ludzie, którym zawsze przyświecał nadrzędny cel niesienia pomocy ludziom jej potrzebującym. Ochotnicza Straż Pożarna w Długiem to organizacja, która ma bogatą historię i tradycje. Jej początki sięgają pierwszej połowy XX wieku. Została założona w kwietniu 1948 roku – mówił w wygłoszonym referacie okolicznościowym Prezes OSP w Długiem Józef Tucki.

Obowiązki dowódcy uroczystości pełnił druh Janusz Litwin, a rolę spikera dh Adam Łukaszewski. Program artystyczny zaprezentowała Szkółka Wokalna działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu działająca pod przewodnictwem Jana Radonia. Na koniec wszyscy przybyli goście mogli spróbować pysznego posiłku przygotowanego przez Panie z Koło Gospodyń Wiejskich w Długiem.

Zasłużeni działacze i członkowie OSP w Długiem za pełną poświęcenia służbę na rzecz lokalnej społeczności otrzymali zaszczytne medale i odznaczenia:

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa: Bugiel Tomasz, Peszko Radosław.

Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa: Bugiel Grzegorz, Paszyński Krzysztof.

Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa: Biedroń Dawid, Biedroń Marcin, Michniewski Damian, Stawarz Krzysztof, Tucki Maciej.

Za wzorową służbę , zaangażowanie oraz postawę społeczną Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Krośnie nadało odznakę „Strażak Wzorowy” druhom: Gęsiak Piotr, Osek Bartłomiej, Wiśniowski Mateusz.

Za całokształt nienagannej działalności dla Pożarnictwa Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Jedliczu uchwałą nr 1/2018 z dnia 02.01.2018 nadało odznakę „za wysługę lat”:

50 lat: Kubacki Edward
35 lat: Michniewski Tomasz
25 lat: Wojtowicz Artur
15 lat: Tucki Maciej
10 lat: Gęsiak Piotr
5 lat: Łątka Szymon

Jesteście jedną z najprężniejszych jednostek na terenie Gminy Jedlicze. W niektórych aspektach, jak zawody sportowe niedoścignioną – mówiła Burmistrz Jolanta Urbanik. Pogratulowała wszystkim odznaczonym i życzyła, aby strażacy pod sztandarem św. Floriana rozwijali się, budowali zgodę, poczucie bezpieczeństwa oraz pielęgnowali jedną z najpiękniejszych wartości jaką jest praca społeczna.

Słownik: