Czwartek 27 czerwca 2019
imieniny: Cypriana, Emanueli, Władysława

Międzygminne porozumienie podpisane

Miło mi poinformować Państwa, iż Gmina Jedlicze w partnerstwie z trzema gminami leżącymi na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno przygotowała wspólny wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach działania 6.3 – Rewitalizacja przestrzeni regionalnej pod wspólną nazwą „Rewitalizacja obiektów i przestrzeni publicznej Gmin: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka i Korczyna, zlokalizowanych na obszarze MOF Krosno”.

W dniu 13 września zawarte zostało wzajemne porozumienie, a 14 września został złożony wniosek o dofinansowanie.

Całkowita wartość Projektu wynosi 10.214.068,90 zł a dofinansowanie stanowi aż 85 % kosztów kwalifikowanych i wynosi łącznie 8.340.991,72 zł

Dla naszego zadania pn. „Budowa Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Jedlicze” wnioskowane dofinansowanie wynosi aż 3.855.671,68 zł.

Pozostali Partnerzy: Gmina Chorkówka 1.384.189,52 zł wnioskowanego dofinansowania, Gmina Miejsce Piastowe 2.186.755,48 zł wnioskowanego dofinansowania, a Gmina Korczyna 914.355,04 zł wnioskowanego dofinansowania.

                                                                                            Burmistrz Gminy Jedlicze

 

 

 

Porozumienie z Gminą Miejsce Piastowe

Porozumienie z Gminą Chorkówka oraz Gminą Korczyna

Słownik: