Poniedziałek 22 kwietnia 2019
imieniny: Łukasza, Kai, Nastazji

Spotkania poświęcone Młodzieżowej Radzie Miejskiej oraz rozwojowi oświaty Gminy Jedlicze

W czwartek 18 października 2018 roku odbyło się spotkanie organizacyjne młodzieży, która wejdzie w skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu. Na spotkaniu zostały zaprezentowane zasady funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miejskiej, jak również była otwarta dyskusja inicjująca dalszą jej działalność. Już w przyszłą środę odbędzie się I sesja zwyczajna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu na której młodzi radni będą składać ślubowanie i wybierać swoje władze. W tym samym dniu  Szkole Podstawowej w Moderówce odbyło się spotkanie poświęcone wdrożeniu „Planu rozwoju oświaty Gminy Jedlicze oraz wspomagania szkół w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych”. Jest to kontynuacja cyklu debat poświęconych rozwojowi naszej oświaty zainicjowanych w czerwcu bieżącego roku pierwszym spotkaniem dialogowe poświęconym „Kierunkom rozwoju edukacji w Gminie Jedlicze w myśleniu o uczniu XXI wieku”. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy i przedstawiciele rad pedagogicznych szkół uczestniczących w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego w woj. podkarpackim”, z-ca burmistrza Pan Ryszard Zagórski, dyrektor Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Jedliczu Pan Marek Świdrak oraz ekspert w zakresie prawa oświatowego, który gościł u nas w czerwcu na spotkaniu dialogowym Pani Olga Gilewicz. Kolejne spotkanie poświęcone realizacji planu rozwoju oświaty jest planowane jeszcze w tym roku.