Niedziela 19 maja 2019
imieniny: Celestyny, Iwony, Piotra

Jakie uzyskaliśmy wpływy z podatków

Znamy już wpływy dochodowe jakie uzyskaliśmy w roku 2018 z tytułu pobieranych przez Gminę podatków i opłat. Te dane zawsze budzą zainteresowanie mieszkańców w związku z powyższym przedstawiamy opłaty z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, podatku od środków transportu od osób fizycznych, opłata z tytułu posiadania psa, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, podatki od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej na dzień 31 grudnia 2018 r.

 

 

1.      Podatek rolny od osób fizycznych

 

LP

REJON ZAMIESZKANIA PODATNIKÓW

WPŁYWY NA DZIEŃ 31.12.2018R. W ZŁ

1

POZA TERENEM GMINY

141 958,30

2

CHLEBNA

32 079,10

3

DŁUGIE

32 026,60

4

DOBIESZYN

51 999,51

5

JASZCZEW

65 901,77

6

JEDLICZE CENTRUM

69 573,37

7

JEDLICZE BOREK

27 227,10

8

JEDLICZE MĘCINKA

18 521,61

9

MODERÓWKA

61 214,77

10

PIOTRÓWKA

22 132,80

11

PODNIEBYLE

22 228,33

12

PORĘBY

19 471,81

13

POTOK

41 326,20

14

ŻARNOWIEC

47 050,88

RAZEM

652 712,15

 

2.      Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

 

LP

REJON ZAMIESZKANIA PODATNIKÓW

WPŁYWY NA DZIEŃ 31.12.2018R. W ZŁ

1

POZA TERENEM GMINY

215 403,16

2

CHLEBNA

33 380,42

3

DŁUGIE

22 720,20

4

DOBIESZYN

89 935,24

5

JASZCZEW

69 901,50

6

JEDLICZE CENTRUM

377 115,17

7

JEDLICZE BOREK

114 864,19

8

JEDLICZE MĘCINKA

28 485,67

9

MODERÓWKA

86 656,86

10

PIOTRÓWKA

12 451,00

11

PODNIEBYLE

10 382,81

12

PORĘBY

10 002,80

13

POTOK

91 366,64

14

ŻARNOWIEC

64 092,35

RAZEM

1 226 758,01

 

3.      Podatek leśny od osób fizycznych

 

LP

REJON ZAMIESZKANIA PODATNIKÓW

WPŁYWY NA DZIEŃ 31.12.2018R. W ZŁ

1

POZA TERENEM GMINY

527,80

2

CHLEBNA

172,66

3

DŁUGIE

133,00

4

DOBIESZYN

16,00

5

JASZCZEW

203,00

6

JEDLICZE CENTRUM

330,70

7

JEDLICZE BOREK

91,00

8

JEDLICZE MĘCINKA

76,00

9

MODERÓWKA

31,00

10

PIOTRÓWKA

64,00

11

PODNIEBYLE

939,00

12

PORĘBY

133,00

13

POTOK

57,00

14

ŻARNOWIEC

30,00

RAZEM

2 804,16

 

4.      Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

 

LP

REJON ZAMIESZKANIA PODATNIKÓW

WPŁYWY NA DZIEŃ 31.12.2018R. W ZŁ

1

CHLEBNA

250,00

2

DŁUGIE

804,00

3

DOBIESZYN

4 104,00

4

JASZCZEW

948,00

5

JEDLICZE CENTRUM

49 160,00

6

JEDLICZE BOREK

6 113,00

7

PIOTRÓWKA

5 616,90

8

POTOK

1 752,00

9

ŻARNOWIEC

2 165,00

RAZEM

70 912,90

 

5.      Opłata z tytułu posiadania psa

 

LP

REJON ZAMIESZKANIA ZOBOWIĄZANYCH

WPŁYWY NA DZIEŃ 31.12.2018R. W ZŁ

1

CHLEBNA

750,00

2

DŁUGIE

820,00

3

DOBIESZYN

1 420,00

4

JASZCZEW

1 500,00

5

JEDLICZE CENTRUM

4 780,00

6

JEDLICZE BOREK

1 420,00

7

JEDLICZE MĘCINKA

590,00

8

MODERÓWKA

1 071,60

9

PIOTRÓWKA

220,00

10

PODNIEBYLE

140,00

11

PORĘBY

480,00

12

POTOK

2 180,00

13

ŻARNOWIEC

830,00

RAZEM

16 201,60

 

6.      Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

 

LP

REJON ZAMIESZKANIA ZOBOWIĄZANYCH

WPŁYWY NA DZIEŃ 31.12.2018R. W ZŁ

1

POZA TERENEM GMINY

17 942,72

2

CHLEBNA

55 093,60

3

DŁUGIE

50 186,06

4

DOBIESZYN

112 731,07

5

JASZCZEW

95 140,43

6

JEDLICZE CENTRUM

308 860,57

7

JEDLICZE BOREK

68 540,52

8

JEDLICZE MĘCINKA

34 293,14

9

MODERÓWKA

82 555,64

10

PIOTRÓWKA

27 221,00

11

PODNIEBYLE

28 790,58

12

PORĘBY

30 928,60

13

POTOK

112 964,23

14

ŻARNOWIEC

76 734,79

RAZEM

1 101 982,95

 

 

7.      Podatki od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

 

RODZAJ PODATKU

WPŁYWY NA DZIEŃ 31.12.2018R. W ZŁ

PODATEK ROLNY

6 451,60

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

8 724 966,80

PODATEK LEŚNY

11 171,00

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

13 387,00

RAZEM

8 755 976,40

 

Słownik: