Środa 21 sierpnia 2019
imieniny: Franciszka, Kazimiery, Ruty

Kolonia profilaktyczno-wypoczynkowa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jedlicze

Zapraszamy dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych lub zagrożonych dysfunkcją do wzięcia udziału w wypoczynku letnim, finansowanym przez Gminę Jedlicze w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedlicze na 2019 r. 

Miejsce i termin kolonii:

- Świnoujście – od 4 lipca do 15 lipca 2019 r.

Do  udziału w kolonii zakwalifikowane zostaną dzieci w wieku szkolnym od 8 do 17 lat, z rodzin dysfunkcyjnych lub zagrożonych dysfunkcją, niepełnych, wielodzietnych lub ubogich (z rodzin korzystających z pomocy GOPS-u w Jedliczu). Pierwszeństwo mają dzieci, które w ubiegłym roku nie korzystały z takiej formy wypoczynku. Warunkiem zakwalifikowania się dziecka na kolonię jest zamieszkanie na terenie Gminy Jedlicze.

Zgłoszenia dziecka należy dokonać do: 7.06.2019r. w Urzędzie Gminy w Jedliczu (pokój nr 3). Szczegółowe informacje dostępne pod nr. tel. 13 44 847 20.

Słownik: