Poniedziałek 22 kwietnia 2019
imieniny: Łukasza, Kai, Nastazji

Z Urzędu

Informacja Komisariatu Policji w Jedliczu

maj
18

Trwają rozgrywki piłkarskie oraz rozpoczął się sezon imprez masowych na stadionach Pamiętajmy o zachowaniu się widzów na boiskach sportowych podczas meczy piłkarskich i przeprowadzonych innych imprez masowych aby:

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

maj
17
Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Jedliczu - Kierownik Referatu ds. Społecznych i Zamówień Publicznych.
 
Treść ogłoszenia - PDF
KWESTIONARIUSZ PERSONALNY KANDYDATA - DOC
Oświadczenia - DOC
Słownik: 
Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Zebranie wiejskie w Moderówce

maj
17

W dniu 20 maja 2016 r. o godz. 18:00 w Domu Ludowym w Moderówce odbędzie się zebranie wiejskie.

Treść ogłoszenia - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

maj
16

Burmistrz Gminy Jedlicze informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony oraz umieszczony w BIP na stronie internetowej Urzędu Gminy Jedlicze wykaz osób skierowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z gminnego zasobu mieszkań komunalnych.
Treść komunikatu - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Zaproszenie Burmistrza Gminy Jedlicze

maj
09

Zaproszenie organizacji pozarządowych lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie do wskazania osób, które wezmą udział w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana do zaopiniowania oferty złożonej na realizację zadania publicznego pod nazwą VII Ogólnopolski Bieg ulicami Jedlicza "Jedlicka Siódemka".

Treść zaproszenia - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i Urząd Gminy Jedlicze zapraszają na konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich

kw.
29

Z indywidualnej pomocy konsultanta będzie można skorzystać 20 maja 2016 r. (piątek) w godzinach od 8:00 do 10:30 w Urzędzie Gminy w Jedliczu.

Podczas dyżuru w urzędzie mieszkańcy gminy (osoby fizyczne, przedsiębiorcy, stowarzyszenia) będą mogli uzyskać informacje na temat możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich. Jeśli poszukujesz środków na rozwój lub założenie działalności gospodarczej, chcesz uczestniczyć w szkoleniach, dowiedzieć się czy Twój pomysł ma szansę na otrzymanie dofinansowania przyjdź na spotkanie z Konsultantem Funduszy Europejskich.

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Porządek obrad XXIV sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jedliczu

kw.
29

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446/ oraz § 12 ust. 1 i 2, § 16 ust. 1 Załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Jedlicze – Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu – zwołuje się XXIV sesję zwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 6 maja 2016 r. na godz. 9 00 w sali Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 5, z następującym porządkiem obrad:

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu