Niedziela 25 sierpnia 2019
imieniny: Belii, Ludwika, Luizy

Z Urzędu

Cykl bezpłatnych szkoleń „Przedsiębiorstwo z klimatem"

wrz.
12

Zapraszamy przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne szkolenia „Przedsiębiorstwo z klimatem”. Odbędą się one w dniach 6 oraz 7 października br. w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie przy  ul. Grunwaldzkiej 19,35-959 Rzeszów.

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Projekt „WSPARCIE W STARCIE” – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

wrz.
08

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie w okresie od 01.08.2016 r. do 31.05.2018 r. realizuje projekt „WSPARCIE W STARCIE”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Treść komunikatu - DOC

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Ogłoszenie o przetargu

wrz.
08

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiązych własnośc Gminy Jedlicze.

Treść ogłoszenia - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

wrz.
07

Burmistrz Gminy Jedlicze zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wplontariacie do wskazania osób, które wezmą udział w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana do zaopiniowania oferty złożonej na realizację zadania publicznego pod nazwą "Funkcjonowanie diabetyka poza miejscem zamieszkania"

Treść komunikatu - PDF

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

sie.
29

Burmistrz Gminy Jedlicze informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6, został wywieszony na okres 21 dni (tj. od dnia 29 sierpnia 2016 r. do dnia 19 września 2016 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze.

Treść komunikatu - PDF

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Fundusze europejskie na rozpoczęcie działalności

sie.
25

Bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia z funduszy europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej - ze szczególnym uwzględnieniem dotacji dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku życia, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Treść informacji - DOC
Program spotkania - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu