Wtorek 25 września 2018
imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa

Z Urzędu

Czynne są już główne wejścia do UG oraz GOPS-u w Jedliczu

sie.
25

Od dzisiaj tj. 25 sierpnia br. czynne są już główne wejścia do Urzędu Gminy w Jedliczu oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu.  Po blisko roku prac zakończona została termomodernizacja budynku Urzędu oraz przebudowa i adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na biura GOPS-u.  

Posted By redaktor czytaj dalej

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

sie.
22

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.  z 2014 r.,  poz. 518 z późn.zm.) informuję że w siedzibie  Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6  został  wywieszony na  okres 21 dni  (tj. od 22 sierpnia do 12 września 2014 roku) w celu podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do dzierżawy w trybie  bezprzetargowym.

Wykaz dotyczy części działki nr 700 położonej w miejscowości Chlebna - PDF

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Zaproszenie

sie.
22

Burmistrz Gminy Jedlicze zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienionych w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób, które wezmą udział w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana do zaopiniowania otwartego konkursu ofert pod nazwą „Sobą być – zdrowo żyć”: weekendowy wyjazd integracyjno – profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z Gminy Jedlicze” - PDF

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze

sie.
22

Zarządzenie Nr 209/2014 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację. Zadanie pn. "Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki cukrzycy na terenie gminy Jedlicze w 2014 roku - PDF

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Ogłoszenie o przetargu

sie.
21

Działając na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518   z późn. zm.) oraz § 10 Uchwały Nr XXVII/139/08 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ( Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2008 r. Nr 31 poz. 785)

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze - PDF

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

sie.
21

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6, został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 21 sierpnia do 11 września 2014 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do dzierżawy przetargowej.

Wykaz dotyczy części działki nr 473 położonej w miejscowości Długie. - PDF

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

sie.
19

W związku z przystąpieniem przez Gminę Jedlicze do realizacji projektu pn. „Przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyższe”, informujemy o możliwości włączenia się podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, firm, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych do opracowania w/w projektu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Referatem Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Jedliczu pod nr tel: 13 44 847 13

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu