Niedziela 19 maja 2019
imieniny: Celestyny, Iwony, Piotra

Z Urzędu

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

paź.
28

Informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6, został wywieszony na okres 21 dni w celu podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Wykaz dot. części działki nr ew. 1140/3 położonej w Jedliczu.

Treść komunikatu - PDF

Słownik: 
Posted By Tomasz Wajs czytaj dalej

Karpackie Inicjatywy Lokalne 2

paź.
27

Stowarzyszenie Ekopsychologia zaprasza Państwa do uczestnictwa w Programie "Karpackie Inicjatywy Lokalne 2", celem którego jest przede wszystkim ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat oraz wdrażania zapisów Ramowej Konwencji o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat.

Do Programu "Karpackie Inicjatywy Lokalne 2" zostanie przyjętych od 15 – 30 inicjatyw lokalnych, które otrzymają dofinansowanie w wysokości do 20 000 zł (w przypadku uzyskania dofinansowania przez Stowarzyszenie Ekopsychologia z Narodowego Fudnuszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Uczestnictwo w w/w Programie nie wymaga finansowego wkładu własnego.

Słownik: 
Posted By Kamil Kurowski czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty

paź.
27

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Jedliczu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji  oferty  cenowej  na zadanie pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  dla  dziecka  z upośledzeniem umysłowym”( na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych )

Słownik: 
Posted By Tomasz Wajs czytaj dalej

Sesja Rady Miejskiej

paź.
23

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515/ oraz § 12 ust. 1 i 2, § 16 ust. 1 Załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Jedlicze – Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu – zwołuję XV sesję zwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 28 października 2015 r. na godz. 9 00 w sali narad Urzędu Gminy przy ul. Rynek 5, z następującym porządkiem obrad:

Słownik: 
Posted By Tomasz Wajs czytaj dalej

OBWIESZCZENIE

paź.
20

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie udostępnienia informacji o budowie słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją.

Treść obwieszczenia - PDF

Słownik: 
Posted By Tomasz Wajs czytaj dalej

Informacja o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na na dzierżawę nieruchomości

paź.
19

Informacja o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze:

- nr ew. 2240/28 położonej w Jedliczu

Treść informacji - PDF

Słownik: 
Posted By Tomasz Wajs czytaj dalej

Ogłoszenie o przetargu

paź.
19

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących wlasność Gminy Jedlicze.

Treść ogłoszenia - PDF

Słownik: 
Posted By Tomasz Wajs czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu