Czwartek 27 czerwca 2019
imieniny: Cypriana, Emanueli, Władysława

Z Urzędu

Informacja o wyniku przetargu

lp.
07

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż drewna opałowego w sortymencie S4 gatunku:

Słownik: 
Posted By Tomasz Wajs czytaj dalej

Komunikat Ministra Środowiska

lp.
07

Informujemy, że zgodnie z art. 13a ust. 2 Ustawy o lasach w bieżącym roku w lasach wszystkich form własności  rozpoczyna się wykonanie - w cyklu 5-letnim (lata 2015 - 2019) opracowanie pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019...

Treść komunikatu - PDF

Słownik: 
Posted By Tomasz Wajs czytaj dalej

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

lp.
07

Informuję że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony oraz umieszczony w BIP na stronie internetowej Urzędu Gminy Jedlicze na okres 21 dni (tj. od 7 lipca 2015 r. do 28 lipca 2015 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Wykaz dot. działki nr ew. 455/5 położonej w Chlebnej.

Słownik: 
Posted By Tomasz Wajs czytaj dalej

Informacja

lp.
03

o przystąpieniu przez Starostę Krośnieńskiego do sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu.

Informuje się mieszkańców Gminy Jedlicze, że Starosta Krośnieński przystąpił do sporządzania uproszczonych planów urządzenia lasu (u.p.u.l.), dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, położonych na terenie Gminy Jedlicze, na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2025 r.

Słownik: 
Posted By Tomasz Wajs czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

lp.
02

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Jedliczu

Z A P R A S Z A
do złożenia propozycji  oferty  cenowej  na zadanie pn.
„ Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  dla osoby dorosłej  z upośledzeniem umysłowym” ( na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ) 

Słownik: 
Posted By Grzegorz Wieczorek czytaj dalej

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

lp.
01

Informuję że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony oraz umieszczony w BIP na stronie internetowej Urzędu Gminy Jedlicze na okres 21 dni (tj. od 1 lipca 2015 r. do 22 lipca 2015 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej.

Wykaz dot. działki nr ew. 722 położonej w Jedliczu.

Treść komunikatu - PDF

Słownik: 
Posted By Grzegorz Wieczorek czytaj dalej

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

cz.
30

Informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6, zostały wywieszone na okres 21 dni (tj. od 30 czerwca 2015 r. do 21 lipca 2015 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Wykazy dot. części działek nr ew.: 2347 oraz 2580 położonych w Jedliczu.

Treść komunikatu - PDF

Słownik: 
Posted By Grzegorz Wieczorek czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu