Niedziela 18 listopada 2018
imieniny: Klaudyny, Romana, Tomasza

Z Urzędu

LXVII sesja zwyczajna RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU - 28 marca 2014 r.

mrz.
21

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm./ oraz § 12 ust. 1 i 2, § 16 ust. 1 Załącznika Nr 6 do Statutu Gminy Jedlicze – Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu – zwołuje się LXVII sesję zwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 28 marca 2014 r. na godz. 9.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury ul. Tokarskich 22.

Posted By redaktor czytaj dalej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20 marca 2014 r.

mrz.
21

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późno zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późno zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia o sporządzeniu projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jasiołka PLH180011 położonego na terenie województwa podkarpackiego, powiatu krośnieńskiego, gminy Chorkówka (m.: Machnówka, Szczepańcowa, Swierzowa Polska, Zręcin), gminy Dukla (m.: Dukla, Cergowa, Lipowica, Nowa Wieś, Równe, Trzciana, Tylawa, Wietrzno, Zawadka Rymanowska, Zboiska), gminy Jedlicze (m.: Jedlicze, Dobieszyn, Żarnowiec) - PDF
 

Posted By redaktor czytaj dalej

„Odpowiedzialny sprzedawca”

mrz.
20

19 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu odbyło się szkolenie „Odpowiedzialny Sprzedawca”. Burmistrz Gminy Jedlicze wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprosił na nie właścicieli punktów sprzedaży oraz sprzedawców napojów alkoholowych. Szkolenie miało na celu uwrażliwienie na problemy związane z piciem alkoholu nieletnich. Założeniem szkolenia było zachęcenie sprzedawców i właścicieli punktów gdzie sprzedaje się alkohol, do rzetelnego przestrzegania prawa, które zabrania sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz osobom nietrzeźwym.

Posted By redaktor czytaj dalej
Posted By redaktor czytaj dalej

Mamy wiosnę ...

mrz.
13

Zabiegani, zapracowani często nie dostrzegamy uroków przyrody, która właśnie budzie się do życia. Spacer przy tak pięknej pogodzie będzie prawdziwą przyjemnością, tym bardziej, że na jedlickim rynku już kwitną pierwsze kwiaty.

 

Posted By redaktor czytaj dalej
Posted By redaktor czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu