Czwartek 27 czerwca 2019
imieniny: Cypriana, Emanueli, Władysława

Z Urzędu

Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze

st.
27

Zarządzenie nr 24/2015 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie wykonania zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - PDF

Słownik: 
Posted By Grzegorz Wieczorek czytaj dalej

Obóz narciarski dla dzieci

st.
22

Zapraszamy dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych lub zagrożonych dysfunkcją do wzięcia udziału w obozie narciarskim w Zakopanem, finansowanym przez gminę Jedlicze. Do zimowego wypoczynku zakwalifikowane zostaną dzieci w wieku od 10 do 16 lat, z rodzin dysfunkcyjnych, wielodzietnych, ubogich  oraz dzieci, których rodzice zmagają się z poważnymi chorobami.

Do 26 stycznia br. w Urzędzie Gminy w Jedliczu, Rynek 6, pokój nr 3, rodzice lub opiekunowie mogą zgłaszać chętne do wyjazdu dzieci. Szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Gminy oraz pod nr. tel. 13 44 847 20.


Organizatorem wypoczynku jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Krośnie. Obóz odbędzie w terminie od 9 do 15 lutego 2015 r.

Słownik: 
Posted By Monika Cisoń-Gierula czytaj dalej

Oferta realizacji zadania publicznego

st.
15

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstw, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – rodzaj zadania- „Profilaktyczno-wypoczynkowy obóz narciarski dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych”  - PDF 

Słownik: 
Posted By Monika Cisoń-Gierula czytaj dalej

K o m u n i k a t

st.
15

Burmistrz Gminy Jedlicze informuje, że stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U.  z 2014 r.,  poz. 518 z późn.zm.) informuję, że w siedzibie  Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6  został  wywieszony na  okres 21 dni  (tj. od 15 stycznia do 4 lutego 2015 roku) w celu podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do najmu   w trybie bezprzetargowym.

Słownik: 
Posted By Monika Cisoń-Gierula czytaj dalej

V sesja zwyczajna RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU

st.
14

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm./ oraz § 12 ust. 1 i 2, § 16 ust. 2 Załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Jedlicze – Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu – zwołuje się V sesję zwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 27 stycznia 2015 r. na godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy przy ul. Rynek 5

Słownik: 
Posted By Monika Cisoń-Gierula czytaj dalej

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza III przetarg pisemny nieograniczony

st.
13

Na sprzedaż następującego drewna:

Drewno opałowe sortyment S4:

- gat. osika   – 4,88 m3 - miejsce składowania: plac przy ul. Kościuszki w Jedliczu

- gat. lipa      – 0,40 m3 - miejsce składowania: plac przy ul. Kościuszki w Jedliczu

- gat. brzoza – 1,54 m3 – miejsce składowania: plac przy ul. Kościuszki w Jedliczu - PDF

Słownik: 
Posted By Monika Cisoń-Gierula czytaj dalej

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony

st.
13

Cena wywoławcza netto drewna opałowego, sortyment S4 wynosi:

- gat. brzoza – 96,00 zł za 1 m3 + 8% VAT

Organizator zastrzega minimalną kwotę postąpienia: 1,00 zł za 1 m3 drewna opałowego. Odbiór drewna nastąpi na koszt nabywcy wyłonionego w przetargu. - PDF

Słownik: 
Posted By Monika Cisoń-Gierula czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu