Niedziela 26 maja 2019
imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Z Urzędu

W ARiMR trwa przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2014 r.

mrz.
28

Zgodnie z unijnymi zasadami od 15 marca 2014 r. do ARiMR można składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowych oraz wnioski o wypłatę pomocy na zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne w ramach PROW 2007 - 2013 za 2014 r. W tym roku ten dzień wypadał w sobotę, zatem biura powiatowe ARiMR były wtedy nieczynne, lecz jeżeli ktoś zdecydował się na złożenie swojego wniosku już pierwszego dnia naboru, mógł tego dokonać drogą elektroniczną przez Internet lub wysłać go pocztową przesyłką rejestrowaną. Rolnicy, którzy chcieli złożyć swój wniosek osobiście, mogli to uczynić od poniedziałku, 17 marca w naszych biurach powiatowych. Wnioski o przyznanie wymienionych wyżej rodzajów płatności można składać do 15 maja.

Posted By redaktor2 czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

mrz.
27

Działając na podstawie art. 38 i art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVII/139/08 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ( Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2008 r. Nr 31 poz. 785) Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze - PDF
 

Posted By redaktor2 czytaj dalej

Odstrzał lisów na terenie gminy Jedlicze

mrz.
25

W ostatnich dniach pojawiły się sygnały, że w Jedliczu dzielnica Borek lisy podchodzą pod gospodarstwa domowe. Mieszkańcy zaniepokojeni tym zjawiskiem, telefonowali do Urzędu z prośbą o interwencję. Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Ochrony Środowiska sprawę zgłosili do Koła Łowieckiego „Zacisze” Krosno. Zwierzęta zostały wypłoszone z terenów zabudowy w kierunku obwodów łowieckich, gdzie odstrzelono 3 sztuki. Podobna akcja będzie powtórzona 29 marca br.
 

Posted By redaktor2 czytaj dalej

LXVII sesja zwyczajna RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU - 28 marca 2014 r.

mrz.
21

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm./ oraz § 12 ust. 1 i 2, § 16 ust. 1 Załącznika Nr 6 do Statutu Gminy Jedlicze – Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu – zwołuje się LXVII sesję zwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 28 marca 2014 r. na godz. 9.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury ul. Tokarskich 22.

Posted By redaktor2 czytaj dalej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20 marca 2014 r.

mrz.
21

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późno zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późno zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia o sporządzeniu projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jasiołka PLH180011 położonego na terenie województwa podkarpackiego, powiatu krośnieńskiego, gminy Chorkówka (m.: Machnówka, Szczepańcowa, Swierzowa Polska, Zręcin), gminy Dukla (m.: Dukla, Cergowa, Lipowica, Nowa Wieś, Równe, Trzciana, Tylawa, Wietrzno, Zawadka Rymanowska, Zboiska), gminy Jedlicze (m.: Jedlicze, Dobieszyn, Żarnowiec) - PDF
 

Posted By redaktor2 czytaj dalej

„Odpowiedzialny sprzedawca”

mrz.
20

19 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu odbyło się szkolenie „Odpowiedzialny Sprzedawca”. Burmistrz Gminy Jedlicze wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprosił na nie właścicieli punktów sprzedaży oraz sprzedawców napojów alkoholowych. Szkolenie miało na celu uwrażliwienie na problemy związane z piciem alkoholu nieletnich. Założeniem szkolenia było zachęcenie sprzedawców i właścicieli punktów gdzie sprzedaje się alkohol, do rzetelnego przestrzegania prawa, które zabrania sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz osobom nietrzeźwym.

Posted By redaktor2 czytaj dalej
Posted By redaktor2 czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu