Wtorek 17 lipca 2018
imieniny: Aleksego, Bogdana, Martyny

Z Urzędu

Informacja o wynikach zapytania o cenę

cz.
15

Informacja Burmistrz Gminy Jedlicze o wynikach zapytania o cenę na realizację zadania pn.: "Usunięcie wierzby energetycznej z działki nr 2240/28 położonej w Jedliczu."

Treść informacji- PDF

Słownik: 
Posted By Ilona Miszczak-... czytaj dalej

Zapytanie ofertowe na usługę cateringową dla Samorządowego Żłobka w Jedliczu

cz.
14

Zapytanie ofertowe na usługę cateringową - przygotowanie oraz dostarczanie posiłków do Samorządowego Żłobka w Jedliczu w ramach realizacji projektu pn. "Rozwój opieki żłobkowej w Gminie Jedlicze".

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi 22 czerwca 2018 r. o godzinie 14:15.

Zapytanie ofertowe- DOC

Formularz oferty- DOC

Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym- DOC

Szczegółowy opis zamówienia usługi- DOC

Wzór umowy- DOC

Wykaz usług- DOC

Oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych- DOC

Słownik: 
Posted By Ilona Miszczak-... czytaj dalej

Warsztaty Terapii Zajęciowej

cz.
13

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie ogłasza nabór kandydatów.

Treść informacji - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

cz.
11

Dyrektor Samorządowego Żłobka w Jedliczu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Pielęgniarka/Położna.

Treść ogłoszenia - PDF
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - PDF

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Bezpłatne badania mammograficzne

cz.
11

Bezpłatne badania mammograficzne.

Treść  informacji - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

LVII sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu

cz.
08

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm./ oraz § 12 ust. 1 i 2, § 16 ust. 2 Załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Jedlicze – Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu – zwołuje się LVII sesję zwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 22 czerwca 2018 r. na godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy przy ul. Rynek 6, z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Zatwierdzenie protokołu Nr LIII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 8 lutego 2018 r.
4. Zatwierdzenie protokołu Nr LIV/2018 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 16 marca 2018 r.

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze

cz.
08

Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.

Treść zarządzenia- PDF

Słownik: 
Posted By Ilona Miszczak-... czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu