Wtorek 17 lipca 2018
imieniny: Aleksego, Bogdana, Martyny

Z Urzędu

RODO w Urzędzie Gminy w Jedliczu

maj
25

25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

Poniżej i w załączniku znajdziecie Państwo "Klauzulę informacyjną" w Urzędzie Gminy w Jedliczu na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.

Słownik: 
Posted By Tomasz Wajs czytaj dalej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

maj
25

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze-Szebnie."

Treść obwieszczenia: PDF

Słownik: 
Posted By Ilona Miszczak-... czytaj dalej

Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

maj
25

Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Jedlicze w miejscowości Potok na okres 3 lat.

Treść postanowienia: PDF

Słownik: 
Posted By Ilona Miszczak-... czytaj dalej

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

maj
25

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Jedlicze w miejscowości Potok na okres 3 lat.

Treść decyzji: PDF

Słownik: 
Posted By Ilona Miszczak-... czytaj dalej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym

maj
24

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym

Treść wykazu- PDF

Słownik: 
Posted By Ilona Miszczak-... czytaj dalej

LVI sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu

maj
24

W środę 23 maja 2018 r. w Urzędzie Gminy w Jedliczu odbyła się LVI sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu zwołana na wniosek Burmistrza Gminy Jedlicze. Podczas sesji Rada jednogłosie podjęła uchwały w następujących sprawach:


- wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 rok na realizację Projektu pn. „Budowa instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gminie Jedlicze”,

- wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Przebudowa Domu Ludowego w miejscowości Jedlicze – Borek” i wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa Domu Ludowego w miejscowości Jedlicze – Borek” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz udzielenia zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków otrzymanych na w/w zadanie w formie weksla własnego „in blanco” wraz z deklaracją wekslową,

- zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2018 rok,

- zmiany uchwały Nr LI/397/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2018-2024.

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

maj
23

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długie".

znak pisma: WOOŚ.4260.6.6.2017.GJ.30

Treść obwieszczenia: PDF

Słownik: 
Posted By Ilona Miszczak-... czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu