Poniedziałek 20 maja 2019
imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny

Z Urzędu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

mrz.
08

Wykaz nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy.

Treść informacji - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

mrz.
05

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze "Referent, podinspektor, inspektor Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy w Jedliczu". 

Treść informacji - PDF 
Kwestionariusz - DOC
Oświadczenia - PDF
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - DOC

 

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie

mrz.
04

Zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie:

(Re)start zawodowy - JPG 
Superwoman na rynku pracy - JPG

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

VI sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu

mrz.
01

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm./ oraz § 12 ust. 1 i 2, § 16 ust. 1 Załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Jedlicze – Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu – zwołuje się VI sesję zwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 7 marca 2019 r. na godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy przy ul. Rynek 5, z następującym porządkiem obrad:

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

III sesja zwyczajna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu

mrz.
01

Na podstawie § 26 ust. 8 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LVII/440/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu oraz nadania jej statutu – zwołuje się  III sesję zwyczajną Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu na dzień 13 marca 2019 r. na godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy w Jedliczu przy ul. Rynek 5, z następującym porządkiem obrad: 

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

lt.
28

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: "Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy w Jedliczu".

Treść informacji - PDF 
Kwestionariusz - DOC
Oświadczenia - PDF
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - DOC

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej EDYCJA 2019

lt.
27

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki programem rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej, uprzejmie informujemy, że o dofinansowanie zadań, poza jednostkami sektora finansów publicznych mogą ubiegać się stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty posiadające osobowość prawną, oraz spółki komunalne.

Celem programu jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju.

Termin składania wniosków: od 4 do 31 marca 2019r. Wnioski można składać za pośrednictwem systemu elektronicznego AMODIT.

Treść informacji - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu