Poniedziałek 21 stycznia 2019
imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory

Aktualności

„Nieznana historia Domu Legionowo-Strzeleckiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jedliczu - miejsca, ludzie, wydarzenia”

li.
27

Wpisując się w tegoroczne obchody święta 100-lecia odzyskania niepodległości Gminna Biblioteka Publiczna im. Kaspra Wojnara w Jedliczu zorganizowała wystawę "Nieznana historia Domu Legionowo-Strzeleckiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jedliczu - miejsca, ludzie, wydarzenia". Jej pomysłodawcą i autorem jest historyk Remigiusz Janocha, który benedyktyńskim wysiłkiem zgromadził wiele cennych informacji, dokumentów, fotografii dotyczących historii jedlickiego oddziału Związku Strzeleckiego, oraz miejscowej placówki Związku Legionistów Polskich i okoliczności budowy Domu Legionowo-Strzeleckiego w Jedliczu. Wystawa odkrywa nieznane dotąd karty naszej lokalnej historii. 

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Ćwiczenia zgrywające WOT, PSP, OSP, ZK

li.
27

W dniu 24.11.2018r. (sobota) na terenie Gminy Jedlicze odbyły się ćwiczenia zgrywające służb tj. 35 - tej Kompani Krośnieńskiej Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej, Państwowej Straży Pożarnej, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu Gminy Jedlicze oraz przedstawicieli Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego z Urzędu Gminy w Jedliczu. Głównym założeniem ćwiczeń było współdziałanie służb podczas wystąpienia wezbrania powodziowego. Ćwiczący doskonalili umiejętności w zakresie sposobów układania doraźnych zabezpieczeń przeciwpowodziowych jak również sposobów szybkiego załadunku worków z piaskiem na środek transportu. Kolejnym elementem szkolenia były ćwiczenia doskonalące z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy prowadzone przez funkcjonariuszy KM PSP w Krośnie. Dowodzącym ćwiczeniami był mł. bryg. Dariusz Gruszka z KM PSP w Krośnie.

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Ruszyła XVIII edycja Konkursu „Trenerka Roku 2018” organizowana przez Polski Komitet Olimpijski

li.
27

W związku z ogłoszoną przez Polski Komitet Olimpijski, XVIII-tą edycją Konkursu na „Trenerkę Roku 2018”, Burmistrz Gminy Jedlicze uprzejmie informuje, że osoby fizyczne lub organizacje, w tym w szczególności organizacje sportowe, mogą zgłaszać osoby, które są doskonałymi fachowcami i wychowawcami oraz wyróżniają się wynikami swojej pracy, postawą i zaangażowaniem.     

Zgłoszenia do Konkursu dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym, który należy przesłać na adres Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa z dopiskiem „Trenerka Roku 2018” lub mailem na adres dgos@pkol.pl.  

Termin zgłaszania kandydatur upływa dnia 31 grudnia 2018 roku.

Głównym celem konkursu jest popularyzacja sportu kobiet i promowanie wybitnych indywidualności trenerskich, ja również nagroda przyznawana jest osobom, którzy propagują sport kobiet w sposób profesjonalny i obiektywny.

Szczegółowe informacje  dostępne są na stronie internetowej Polskiego Komitetu Olimpijskiego  www.olimpijski.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Jedlicze www.jedlicze.pl.           

Burmistrz Gminy Jedlicze

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

„Ślubuję - tak mi dopomóż Bóg.” I sesja nowej Rady Miejskiej w Jedliczu oraz zaprzysiężenie Burmistrza

li.
23

W czwartek 22 listopada br. w sali narad Urzędu Gminy w Jedliczu, odbyła się I sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Jedliczu. Obrady otworzył, zgodnie z Ustawą o Samorządzie Gminnym- najstarszy radny obecny na sesji – Roman Kopeć.

 

Słownik: 
Posted By Ilona Miszczak-... czytaj dalej

Zawiadomienie

li.
22

Na podstawie § 26 ust. 8 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LVII/440/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu oraz nadania jej statutu – zwołuję II sesję zwyczajną MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU na dzień 5 grudnia 2018 r. na godz. 12:00 w sali narad Urzędu Gminy w Jedliczu przy ul. Rynek 5, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu.
  2. Złożenie ślubowania przez Radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu nieobecnych na pierwszej sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Wieczornica z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

li.
21

W czwartek 15 listopada 2018 r. zwieńczeniem szkolnych obchodów w Szkole Podstawowej w Potoku, była wieczornica dla rodziców i społeczności lokalnej z okazji 100 - lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. W czasie spotkania odbył się patriotyczny spektakl słowno – teatralno - muzyczny, przygotowany przez nauczycieli i uczniów z klas od IV do III gim. Widowiskowy, wzruszający taniec z flagami, rozmowa dziadka z wnukami o historii Polski, piękne słowa wierszy i piosenek, śpiewanych solo i w chórze, scenka teatralna o zniewoleniu Polski przez hitlerowców i komunistów - wszystko to złożyło się na piękne, wzruszające, patriotyczne widowisko, które na długo pozostanie w pamięci dzieci i dorosłych.

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Obchody Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej w Jedliczu

li.
16

W bieżącym roku szkolnym  uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wincentego Manierskiego i Gimnazjum w Jedliczu na różne sposoby celebrowali Święto Niepodległości.

9.11.2018 r. uczestniczyli w uroczystym apelu. Młodzież pod opieką nauczycieli przygotowała program artystyczny, złożony z tekstów poetyckich i pieśni patriotycznych, wzbogacony prezentacją multimedialną. Dla młodszych dzieci z klas 1-3 pięknie wystąpiły zuchy z 11 gromady działającej przy szkole i z dużym wdziękiem zatańczyły poloneza do muzyki Michała Ogińskiego „Pożegnanie ojczyzny”. Przedstawiły także ciekawy układ taneczny z biało - czerwonymi szarfami oraz recytowały patriotyczne wiersze i śpiewały piosenki.

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Aktualności