Poniedziałek 21 stycznia 2019
imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory

Aktualności

Jesienne Biegi Niepodległościowe

paź.
17

W ubiegłą sobotę (13.10.2018 r.) w Jedlickim Parku, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu zorganizował VI Edycję Jesiennych Biegów Przełajowych wpisaną w szereg imprez związanych z obchodami 100-lecia odzyskania Niepodległości w Gminie Jedlicze. Zebranych uczestników przywitał Przewodniczący Radny Miejskiej w Jedliczu Piotr Woźniak oraz Dyrektor GOSiR Jedlicze Wojciech Florczak. W tegorocznych zawodach wzięło udział blisko 80 zawodników i zawodniczek.

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Zajęcia świetlic opiekuńczo - wychowawczych

paź.
16

Zapraszamy dzieci w wieku szkolnym z terenu Gminy Jedlicze na zajęcia świetlic opiekuńczo - wychowawczych. W ramach pobytu uczniowie biorą udział w zajęciach plastycznych, muzycznych, czy sportowych.

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Smaki Niepodległości w Dworze Stojowskich w Jaszczwi

paź.
10

Dwór Stojowskich w Jaszczwi gościł znamienitych gości imprezy kulinarnej „Smaki Niepodległości”. Wyjątkowe spotkanie idealnie wpisało się w obchody jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Na wstępie wspólnego biesiadowania historię powstania przepięknego Dworu przytoczył Sołtys Jaszczwi Wiesław Gajda. W swoim wystąpieniu podziękował Burmistrzowi Jolancie Urbanik za okazały remont zabytkowego budynku.

Dwór Stojowskich to jedna z nielicznych pereł zabytkowej architektury Gminy Jedlicze. Nasze wyjątkowe spotkanie w tym miejscu ma charakter szczególny. To hołd od wszystkich naszych kobiet, które wspaniale kontynuują wartości i tradycje patriotyczne dla tych, co przelali krew za naszą Ojczyznę. To właśnie z myślą o Niepodległej przygotowane zostały wspaniałe potrawy Smaków Niepodległości. – mówiła Burmistrz Jolanta Urbanik.

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Zawiadomienie

paź.
09

Na podstawie § 26 ust. 7 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LVII/440/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu oraz nadania jej statutu – zwołuje się I sesję zwyczajną MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 24 października 2018 r. na godz. 12:00 w sali narad Urzędu Gminy w Jedliczu przy ul. Rynek 5, z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jedliczu. 
2. Złożenie ślubowania przez Radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu. 
3. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu. 
4. Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu. 
5. Wybór Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu. 
6. Wolne wnioski i sprawy różne. 
7. Zakończenie sesji.

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Promesa na remont dróg w Potoku i Żarnowcu

paź.
05

W dniu wczorajszym Zastępca Burmistrza Ryszard Zagórski odebrał z rąk Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart kolejną promesę na usuwanie klęsk żywiołowych.

Dzięki promesie, która została przyznana w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, wyremontowane zostaną drogi zniszczone  podczas ulewnych deszczy w 2010 r.

Wyremontowane zostaną:
- droga położona na dz. nr ewid. 327 w miejscowości Potok,
- droga gminna nr G114725R (nr ewid. 888) w miejscowości Żarnowiec.

Wysokość dotacji wyniesie 120 000 zł, co będzie stanowić 80% wartości inwestycji. Prace zostaną wykonane jeszcze w tym roku.

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

„Stefan Żeromski – kim był, kim jest…?”

paź.
04

„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego nie jest nudną, obowiązkową lektura dla młodzieży szkolnej, ale bardzo piękną i wartościową powieścią, po którą może – a nawet powinien – sięgnąć każdy z nas. Takie przekonanie wynieśli chyba wszyscy uczestnicy piątkowego spotkania z literaturą w cyklu „Wielcy Polacy - Wielkie rocznice,” tym razem poświęcone tegorocznemu bohaterowi narodowego czytania Stefanowi Żeromskiemu. Koleje jego losów, wzbogacone o liczne anegdoty z życia pisarza w nieschematyczny, interesujący sposób przybliżyła uczestnikom Anna Krawczyk.

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Nowa organizacja dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej w Piotrówce

paź.
04

Od 3 października br. dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Piotrówce odbywa się w nowej formule, bardziej dogodnej dla rodziców i obejmującej większą niż dotychczas liczbę dzieci.

Z dowozu z Podniebyla do Piotrówki korzystało dotąd łącznie 25 dzieci. Teraz dowozem została objęta grupa łącznie 53 uczniów, a więc ponad dwukrotnie większa.

Trasa przejazdu rozpoczyna się pod Szkołą Filialną w Podniebylu, gdzie mieści się pierwszy przystanek dla 25 uczniów z Podniebyla, drugi przystanek, dla 17 uczniów z Porąb, znajduje się przy skrzyżowaniu Poręby-Długie, zaś trzeci przystanek trasy, dla 11 uczniów z Piotrówki, umiejscowiony jest przy granicy pomiędzy Piotrówką a Łubnem.

W nowej formule z dowozu mogą korzystać nie tylko dzieci, których droga do szkoły jest dłuższa niż 3 lub 4 km - co zgodnie z przepisami prawa nakłada na Gminę obowiązek zapewnienia im bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły – ale obejmuje również 28 dzieci, którym do tej pory dowóz do szkoły musieli organizować rodzice bądź opiekunowie.

Nowa organizacja dowozu dzieci zapewni im bezpłatny, bezpieczny i wygodny dojazd do szkoły i z powrotem do domów, po zakończeniu zajęć szkolnych.

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Aktualności