Niedziela 13 czerwca 2021
imieniny: Antoniego, Gracji, Lucjana

Inwestycje i remonty

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Piotrówce

cz.
11

W miejscowości Piotrówka dokonano odbioru zadania pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Piotrówka”. Dzięki inwestycji zrealizowanej w ramach funduszu sołeckiego, przy drodze powiatowej, zamontowane zostały dodatkowe punkty oświetlenia. Koszt zrealizowanej inwestycji to 25 100, 06  zł. Wykonawcą była firma INSTAL – PROJEKT z Cergowej.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Nowe oświetlenie w Gminie Jedlicze

cz.
09

Dobiegły końca prace związane z realizacją dwóch zadań dotyczących budowy oświetlenia w Moderówce i Żarnowcu. Poczynione inwestycje bez wątpienia przyczynią się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i pozostałych użytkowników dróg w tych miejscowościach.

Posted By Paweł Wajda czytaj dalej

Budowa oświetlenia drogowego w Moderówce

maj
18

Będzie jaśniej i bezpieczniej! Na odcinku drogi powiatowej nr P1846R w miejscowości Moderówka, która prowadzi od skrzyżowania z Drogą Krajową nr 28 do granicy z Chrząstówką prowadzone są prace związane z realizacją II etapu budowy oświetlenia drogowego.

Posted By Paweł Wajda czytaj dalej

Oświetlenie drogowe w Potoku

maj
13

Niedawno informowaliśmy Państwa o rozpoczętej budowie oświetlenia na drodze G114671R w Potoku. To nie koniec dobrych informacji dla mieszkańców tej miejscowości. Właśnie rozpoczęła się budowa kolejnego oświetlenia drogowego na odcinku drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 1257. Aktualnie trwają prace ziemne, polegające na instalacji zasilania poszczególnych punktów oświetleniowych. Docelowo w ramach prowadzonej inwestycji zainstalowanych zostanie 16 lamp typu LED. Pozwoli to na oświetlenie i poprawę bezpieczeństwa odcinka jezdni na długości blisko 600 metrów.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Przebudowa ulicy Drozdowicza

maj
06

Gmina Jedlicze realizuje zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. o nr ew.2599 i 567/1 w m. Jedlicze” (ul. Drozdowicza). W ramach prac wzmocniona zostanie podbudowa, ułożona nowa nawierzchnia mineralno - bitumiczna oraz utwardzone pobocza.Inwestycja przyczyni się do poprawy życia mieszkańców tego odcinka drogi oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. Przebudowa ulicy ma zakończyć się końcem maja br. i będzie kosztować 58 499, 99 złotych.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Remont pomieszczeń Domu Ludowego w Chlebnej

kw.
28

W lipcu br. w Domu Ludowym w Chlebnej zostanie przeprowadzony remont pomieszczeń wraz zakupem niezbędnego wyposażenia. Koszt tego zadania wyniesie 35 989, 80 zł brutto i zostanie w całości pokryty z Funduszu Sołeckiego.

Posted By Paweł Wajda czytaj dalej

Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej przy ul. 3-go Maja w Jedliczu

kw.
27

Trwa budowa odcinka sieci kanalizacyjnej przy ul. 3-go Maja w Jedliczu. Inwestycja pozwoli na przyłączenie 6 istniejących budynków i umożliwi w przyszłości dalszy rozwój sieci kanalizacyjnej. Projekt obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z uzbrojeniem w studzienki kanalizacyjne. Przewidywany termin zakończenia prac to czerwiec 2021 r.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Inwestycje i remonty