Sobota 17 listopada 2018
imieniny: Grzegorza, Salomei, Walerii

Inwestycje i remonty

Przebudowa zbiornika przeciwpożarowego w Podniebylu

li.
24

Prowadzone są prace przy II etapie przebudowy zbiornika przeciwpożarowego w Podniebylu wraz z remontem ogrodzenia. Zakończony Etap I polegał m.in. na robotach ziemnych, wykonaniu instalacji ssawnej oraz wieńca żelbetowego. 

Etap II 
- Konstrukcja płyty skośnej zbiornika, 
- Pomost stalowy,
- Ogrodzenie,
- Płytka odbojowa.

Gmina na to zadanie uzyskała dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 39 000 zł. Wartość inwestycji to 85 053 zł. Termin zakończenia prac przewidziany jest na grudzień br. 

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Sienkiewicza oraz ul. Rynek

li.
24

Trwa realizacja inwestycji pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jedlicze, ul. Sienkiewicza oraz ul. Rynek”. Zadanie obejmuje budowę trzech odcinków sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 212 metrów. Przewidywany termin zakończenia prac to połowa grudnia br. Koszt inwestycji to: 110 985 zł.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Armii Krajowej w Jedliczu

li.
22

Dobiegają końca prace polegające na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Jedliczu przy ul. Armii Krajowej.

Zakres zadania obejmuje wykonanie kolektora DN200 mm o długości 125 m, kolektora DN160 mm o długości 103 m oraz przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym DN75 o długości 116 m.
Wartość zadania 110 577 zł.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Przebudowa drogi w Jaszczwi

li.
22

Dobiegły końca prace przy zadaniu o nazwie: „Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 1331 w m Jaszczew”. Zakres robót na odcinku 175 metrów objął m.in.: stabilizację podbudowy, ułożenie warstwy z kruszyw łamanych, ułożenie nawierzchni mineralno-bitumicznej, wyrównanie i utwardzenie poboczy.

Łączna wartość inwestycji wyniosła: 103 732,05 zł.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Przebudowa drogi w Porębach

li.
16

Trwają prace polegające na poprawie stanu technicznego drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 327 i 326 w Porębach. Długość remontowanego odcinka to blisko 360 metrów.

Zakres prac obejmuje m.in.: zebranie wierzchniej warstwy, wykonanie stabilizacji, ułożenie warstwy profilowej z kruszyw łamanych, ułożenie nawierzchni mineralno bitumicznej, utwardzenia obustronnie poboczy, oczyszczenie rowu z namułu oraz wykonanie niezbędnych prac ziemnych pod ułożenie rur PCV.

Koszt inwestycji: 219 917,36 zł.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Nowe oświetlenie w Jaszczwi

li.
16

Zrealizowane zostało zadanie pod nazwą „Budowa oświetlenia drogowego w m. Jaszczew w rejonie dz. nr ewid. 722 i 730/1”. Łącznie zainstalowano 27 słupów oświetleniowych.

Koszt inwestycji to: 103 993,86 zł.

Roboty objęły w szczególności: wykonanie wykopów liniowych, ułożenie kabli, montaż słupów i opraw oświetleniowych oraz urządzeń pomiarowo – sterujących.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Zakończono budowę ścieżki rowerowej

li.
07

Zakończono budowę ciągu pieszo rowerowego przy ul. Brzozowej (dotyczy odcinka blisko 400 metrów będącego w zarządzie Gminy Jedlicze, tj. od ul. Mickiewicza w kierunku ul. Armii Krajowej).

Zakres zadania obejmował m.in.:
- rozebranie starej nawierzchni istniejącego chodnika,
- prace ziemne polegające na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne,
- ułożenie poboczy z kruszyw naturalnych i łamanych,
- ułożenie obrzeży,
- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej.

Koszt inwestycji to: 199 927,75 zł.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Inwestycje i remonty