Środa 21 sierpnia 2019
imieniny: Franciszka, Kazimiery, Ruty

Inwestycje i remonty

KANALIZACJA DESZCZOWA I SIEĆ WODOCIĄGOWA NA CMENTARZU KOMUNALNYM W JEDLICZU

Prace przy budowie kanalizacji deszczowej przebiegały w dwóch etapach. Od 7 lipca do 22 sierpnia 2008 roku, w ramach pierwszego etapu, wykonano ponad 170 metrów kanalizacji deszczowej północnej części cmentarza i ponad 300 metrów sieci wodociągowej. Koszt to 123 461,00 zł.

OŚWIETLENIE BOISKA SPORTOWEGO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ

Od czerwca do końca lipca 2008 roku trwały prace przy oświetleniu boiska sportowego z nawierzchnią syntetyczną przy Zespole Szkół Publicznych w Jedliczu wraz z monitoringiem.

BUDOWA WODOCIĄGU PRZY ULICY ŁUKASIEWICZA W JEDLICZU

W lipcu 2008 roku zakończył się kolejny etap budowy wodociągu przy ulicy Łukasiewicza w Jedliczu. Zakres prac obejmował wykonanie prawie 200 m sieci wodociągowej i 8 przyłączy. Koszt inwestycji wyniósł prawie 65 tysięcy złotych. Wykonawcą był PRIiM z Jasła Sp. z o. o.

 

KANALIZACJA DESZCZOWA NA ULICY 3 MAJA

W maju 2008 roku rozpoczęto budowę drogi gminnej 3 - go Maja - boczna w Jedliczu. Zakres tegorocznych prac obejmował wykonanie kanalizacji deszczowej. Wykonano kanał burzowy, przykanaliki, studnie rewizyjne i kratki ściekowe. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 54 521,36 zł.

REMONT DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: DŁUGIE, POTOK, PODNIEBYLE

Pod koniec czerwca 2008 roku zakończył się remont dróg gminnych
w miejscowościach Długie, Potok - wieś, Podniebyle. Rozpoczęte
w czerwcu prace polegały głównie na wykonaniu nawierzchni

REMONT W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PODNIEBYLU

W Szkole wycyklinowano i wyszlifowano bezpyłowo, oraz dwukrotnie polakierowano parkiety w trzech salach lekcyjnych. Remont wykonała Firma "DARPOL" - Krosno, ul. Naftowa 4/48. Przeprowadzono również remont czterech klas i gabinetu dyrektora.

Odwodnienie Domu Ludowego w Podniebylu

W Domu Ludowym w Podniebylu wykonano izolację pionową ścian fundamentowych, ułożono drenaż opaskowy i wykonano betonowy chodnik wokół budynku oraz schody wejściowe. Inwestycja ta ma zabezpieczyć ściany przed wilgocią.

Strony

Subskrybuj RSS - Inwestycje i remonty